تبلیغات
نیروی دریایی نیروی راهبردی - PHONETIC TABLES برای تلفظ و به تصویر کشیدن حروف در مکالمات رادیو تلفنی
 
نیروی دریایی نیروی راهبردی
این وبلاگ تابع قوانین و مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد و صرفا یک پایگاه اطلاع رسانی می باشد.

نیروی دریایی امروز در بسیاری از نقاط عالم و در کشور ما یک نیروی راهبردی است، به چشم یک نیروی راهبردی به نیروی دریایی باید نگریسته شود. سواحل جنوب شرق کشور که در اختیار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی است، مناطق بسیار مهمی است و ظرفیت های بسیار خوبی برای پیشرفت دارد، به آنجاها اهتمام ورزید و اهمیت بدهید. دریانوردی ها را که امروز بحمدا... شکل پیشرفته ای نسبت به گذشته گرفته است، ادامه بدهید،به زیرسطحی ها اهمیت بدهید و توجه کنید، امکانات و تجهیزات پدافندی سطحی را در همه جا، بخصوص در دریاهای جنوب مورد توجه قرار بدهید. نیروی دریایی امروز بحمدا... ظرفیت های خوبی دارد،بحمدا... فرماندهی خوبی هم دارد.امروز تلاش شما میتواند ثمرات زیادی را به بار بیاورد و شکوفایی برای شما، برای نیروی دریایی،برای کل ارتش جمهوری اسلامی و برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی،انشإا... به بار بیاورد. این را از خدا میخواهیم،به او دل می بندیم و مطمئنیم که آنچه را که او اراده کند و اراده خواهد کرد به آن خواهیم رسید. بیانات فرماندهی معظم کل قوا در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)- سال1388

درباره وبلاگدرکشورعشق مقتدا خامنه ایست فرماندهی کل قوا خامنه ایست... دیروزاگرعزیز مصر یوسف بود... امروز عزیز دل ما خامنه ایست... مدیر وبلاگ : یاسر علیزاده
عکس مدیر وبلاگبالای سرم عکس تو را نصب نمودم یعنی که سر من به فدای قدم تو.... مدیر وبلاگ : یاسر علیزاده
نوای بینواییدانلود کد پخش کننده رهبر1
صفحه آسمانیمطالب اخیر
نویسندگان

 

Letter Code word Pronunciation of the code word
      ENGLISH FRENCH
     
A Alfa   AL FAH   AL FAH
B Bravo   BRAH VOH   BRA VO
C Chalie   CHAR LEE(orSHARLEE)   TCHAH LI
D Delta   DELL TAH   DEL TAH
E Echo   ECK OH   EK O
F Foxtrot   FOKS TROT   FOX TROTT
G Golf   GOLF   GOLF
H Hotel   HOH TELL   HO TELL
I India   IN DEE AH   IN DI AH
J Juliett   JEW LEE ETT   DJOU LI ETT
K Kilo   KEY LOH   KI LO
L Lima   LEE MAH   LI MAH
M Mike   MIKE   MA IK
N November   NO VEM BER   NO VEMM BER
O Oscar   OSS CAH   OSS KAR
P Papa   PAH PAH   PAH PAH
Q Quebec   KEH BECK   KE BEK
R Romeo   ROW ME OH   RO MI O
S Sierra   SEE AIR RAH   SI ER RAH
T Tango   TANG GO   TANG GO
U Uniform   YOU NEE FORM   OO NI FORM
V Victor   VIK TAH   VIK TAR
W Wiskey   WISS KEY   OUISS KI
X X-ray   ECKS RAY   EKSS RE
Y Yankee   YANG KEY   YANG KI
Z Zulu   ZOO LOO   ZOU LOU

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :

ساعتلوگوی حمایتی ما
لوگوی دوستان
ارتباط با سامانه فرماندهی آجاارتباط با سامانه فرماندهی آجا

ارتباط با سامانه فرماندهی نداجاارتباط با سامانه فرماندهی نداجا

تلویزیون آنلاینآب و هوا مناطق نیروی دریایی ارتش ج ا ا 
 
بالای صفحه